Silvia C. Leine er eier og daglig leder av Northway AS

- 20 års erfaring fra næringslivet gjennom drift av 3 egne firmaer innenfor reklame, profilering og merkevarebygging, rettet mot bedriftsmarkedet.
- Utdannet cand.philol. med fransk hovedfag, og har senere tatt Bedriftslederskolen.
- Store deler av utdannelsen er tatt i utlandet (Université de Nice/Frankrike, Université Libre de Bruxelles/Belgia, Universidad de Salamanca/Spania).
- Jobbet mange sesonger som reiseleder i Skandinavia for engelsk-, fransk- og spansktalende turister

NORTHWAY har som målsetting å hjelpe våre norske og internasjonale kunder med å bygge og pleie langsiktige relasjoner – interne og eksterne. Vår oppgave er å legge alt til rette for at man kan kombinere forretninger og minnerike reiseopplevelser med hyggelige og utradisjonelle rammer rundt oppholdet i Norge, om det er kundepleie, representasjon, strategimøter, incentiveturer eller kanskje et styre- eller ledermøte som skal arrangeres.

Unike opplevelsesturer kreeres og skreddersys etter behov – året rundt. Kunst, kultur, historie, mat, uberørt natur, rent vann, frisk luft og spenningsopplevelser er noen av stikkordene. Dette særegne tilbudet er forbeholdt små og mellomstore grupper, nettopp for å yte den personlige service som så ofte mangler, og for å komme inn til steder som er forbeholdt de få. En Northway representant er gjerne til stede under hele oppholdet for å kvalitetssikre arrangementet.

Northway har håndplukket unike og tradisjonsrike gjestehus som er villige til å yte en service som man ikke opplever andre steder, og som har kjøkken, natur og aktivitetstilbud som oppfyller de strengeste krav vårt marked stiller. Her finnes tradisjonsrike trehotell, mondene strandhotell, historiske skysstasjoner, fredede storgårder, værbitte fyrtårn eller særpregede høyfjellshotell – noe for enhver smak!

Northway jobber innenfor rammen av geoturisme, som er definert som ”turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart – miljø, kultur, estetikk, kulturarv – og som kommer lokalsamfunnet til gode”. Northway er dermed med på å støtte den norske kulturarven som har ”vern gjennom bruk” som sitt motto.

Northway legger alt til rette for å arrangere en vellykket ramme rundt forretningsreisen og er derfor en viktig partner i samband med kundens relasjonsbygging.

Northway AS  Ruseløkkveien 59   NO - 0251 Oslo   +47 45 60 37 56   e-mail: northway@uniquetours.no
Norsk
English
Français
Deutsch