UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv ble vedtatt i 1972. Konvensjonens fremste mål er å identifisere kultur- og naturarv som er av enestående og universell verdi, og gi disse spesiell beskyttelse for kommende generasjoner og hele menneskeheten. For dette formålet har The World Heritage Committee etablert en Verdensarvliste, og påtar seg dermed ansvaret for å verne natur- og kulturarven for ettertiden. Pr. i dag er det omtrent 900 steder som er på Listen.


Norge har syv steder på UNESCO’s Verdensarvliste:

- Bryggen i Bergen (1979)
- Urnes Stavkirke (1979)
- Helleristningene i Alta (1980)
- Bergstaden Røros (1981)
- Vegaøyan (2004)
- Geirangerfjorden og Nærøyfjorden (2005)
- Struves triangelkjede – fire norske punkt (2005)

Unescos verdensarvliste i Norge

Les om Northway AS i Kulturarven 

Northway AS  Ruseløkkveien 59   NO - 0251 Oslo   +47 45 60 37 56   e-mail: northway@uniquetours.no
Norsk
English
Français
Deutsch